Till personbilar, traktorer, lastbilar samt övriga lastfordon.

  • Trycktestning före samt efter renovering
  • Hårdlödning av aluminium, mässing, koppar  
  • Renovering/hårdlödning av läckande celler
  • Renovering av AC
  • OBS! Även renovering av läckage/plastgavlar
  • Rengöring av igensatta celler
  • Hårdlödning av läckage/dieseltankar, bensintankar m.m 
  • Renovering av värmepaket, oljekylare
  • Ombyggnationer av vatten/oljekylare
  • 30 ÅR I BRANSCHEN

Ex. hårdlödning av övre gavel

Ex. hårdlödning övre ingång

hårdlödning av nedre cell